Ցանկանու՞մ եք Բաժանորդագրվել
EN

Միավորում

Մեր նպատակներն են.

  • Բարձրացնել երիտասարդների դերը հայաստանյան որոշումների կայացման գործընթացներում խթանելով երիտասարդների քաղաքացիական մասնակցությունը,
  • Նպաստել Ժողովրդավարական արժեքների տարածման, ամրապնդման, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության գործընթացներին,
  • Հայաստանի երիտասարդական պետական քաղաքականության ոլորտում դրական փոփոխությունների հասնելը։


Մեր գործունեության առարկան է.

  • անդամների համատեղ գործունեության կանոնակարգումը ,
  • անդամների կանոնադրական նպատակների իրագործման օժանդակումը, անդամներին խոհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների տրամադրումը,
  • անդամների իրավունքների պաշտպանությունը՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և այլ ատյաններում,
  • անդամներին ըստ անհրաժեշտության ռեսուրսների տրամադրումը,
  • ոլորտը համակարգող իրավակարգավորիչ մեխանիզմների կատարելագործումը․
  • ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեության իրականացումը: