Ցանկանու՞մ եք Բաժանորդագրվել
EN

Մեր նպատակները


  • Խթանել երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը հասարակական գործընթացներին
  • Կրթության ոլորտում խնդիրների լուծմանն ու քննադատական մտածողության խթանմանն ուղղված քայլեր
  • Նպաստել քաղաքացիական հասարակության և իրավական պետության կայացման ու զարգացման գործընթացներին
  • Խթանել մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը և քաղաքացիական պարտականությունների գիտակցումը
  • Խրախուսել կամավորություն, ինքնակազմակերպումն ու մոբիլիզացիան, հանդուրժողականությունն ու խաղաղ գոյակցությունը
  • Ձևավորել քաղաքացիական բարձր արժեհամակարգ և զարգացած ժողովրդավարություն
  • Ձևավորել Հայաստանում որոշումների կայացման գործընթացներում արդյունավետ ներդրում ունենալու կարողություն և ամրապնդել այդ կարողությունը